دستگاه تخصصی , انحصاری لیفتینگ HI.Queen

hi1

دستگاه HIFU جدید کمپانی DANA با نام تجاری HI.Queen پیشرفت تکنولوژی را در زمینه تایتنینگ بوجود آورده است.
این دستگاه دارای ویژگی‌های زیر است:

  • قابل حمل
  • راحت و آسان با تکنولوژی اختصاصی لیفتینگ
  • طراحی جدید
  • بدون جراحی و زمان نقاهت
  • حداقل زمان درمان

hi2

تحقیقات بسیاری درباره انتقال انرژی گرمایی به لایه SAMS به وسیله منابع مختلف انرژی انجام شده است. این پژوهش‌ها نشان می‌دهد HIFU مؤثرترین راه جهت تاثیر بر روی این لایه می‌باشد.

تکنولوژی HIFU قادر است بدون آسیب بر روی سطح درم انرژی را به لایه‌های زیرین پوست منتقل کند و گرما را به عمق دلخواه انتقال دهد . اثر انعقاد این تکنولوژی در ناحیه‌ی کانونی پرتو اولتراسوند اتفاق می‌افتد و این مبنای عدم اثر سوء این تکنولوژی بر روی بافت‌های مجاور می‌باشد.
قابل ذکر است که جذب انرژی HIFU مستقل از جذب ملاتین و نیز جذب هموگلوبین بوده لذا از این نوع تکنولوژی برای تمام تیپ‌های پوستی می‌توان استفاده کرد.

hi3