SMARTLIPO

SMARTLIPO


دستگاه لیپو لیزرکمپانی DEKA با نام تجاری Smartlipo به عنوان یکی از شناخته شده ترین لیزر های در انجام اعمال جراحی مطرح است.

در این دستگاه بیم لیزر از طریق کانولا به زیر پوست تابانده می شود و برروی آدیپوزها و بافت های اطراف آن اثر می گذارد. تاثیر فتومکانیکی نور لیزر سبب پاره شدن غشاء سلولی آدیپوز می شود و تاثیر فتوترمال لیزر سبب بسته شدن عروق خونی می گردد. با نزدیک کردن فایبر به لایه های زیرین پوست انرژی لیزر سبب اثر انقباضی سریع بر روی کلاژن های درم شده و با تحریک فیبرو پلاست ها موجب کلاژن سازی جدید می گردد. در برخی موارد، سلول های چربی به سرعت از بین نمی روند، با این حال انرژی لیزر توسط این سلول ها جذب شده وبا گذر زمان تغییر شکل پیدا می کنند. 
تکنولوژی Smart Lipo با طول موج 1064 نانومتر ، انرژی لیزر را در زمان بسیار کوتاه و با حداکثر قدرت در هر پالس تخلیه می کند که Gradient Pulse نامیده می شود و این نوع پالس بر خلاف سایر لیزر ها که به صورت پیوسته یا استاندارد پالس هستند، به بافت های اطراف از جمله سیستم لنفاوی آسیب نمی رساند.

روند میزان جذب و افزایش دمای چربی و بافت های اطراف در طول موج های مختلف. نمودار فوق نشان می دهد طول موج Smart Lipo موثرترین و ایمن ترین طول موج برای لیز کردن چربی ها می باشد.

مشخصات فنی


 

ca7f4b85-7b02-45a3-ac4f-cbdbaf0612e5

e9bbbd49-9c28-4a2e-8548-39b17a8927f8


مشخصات فنی