نظر خانم دکتر پرند عسگری در مورد لیزر مونالیزاتاچ

نظر خانم دکتر پرند عسگری در مورد لیزر مونالیزاتاچ

توسط

نام پزشک: خانم دکتر پرند عسگری
جراح و متخصص زنان
دستگاه : smartxide2 (لیزر مونالیزا تاچ)
سپاس از اعتماد شما، خانم دکتر پرند عسگری، برای به اشتراک گذاشتن تجربه کار با لیزر مونالیزاتاچ، همکاری با شما باعث افتخار ماست.

You may also like

تغییر زبان
    Call Now Button